w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 74/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Gminy Pielgrzymka nr VII/46/19 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019.

Pobierz plik: pdf0841926032.pdf