w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Żarowie nr VIII/46/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych.

Pobierz plik: pdf0831919083.pdf