w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Żarowie nr VIII/45/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Pobierz plik: pdf0821919083.pdf