w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 17/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Gminy Siekierczyn nr III/21/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2019.

Pobierz plik: pdf0811910072.pdf