w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 40/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Gminy Legnickie Pole nr IV.32.2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019.

Pobierz plik: pdf0801909052.pdf