w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich Nr XVIII/143/03 z 25 listopada 2003 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych za rok 2004.

Pobierz plik:pdf1110323043.pdf