w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń nr 30/VI/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Pobierz plik: pdf0771912053.pdf