w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Pielgrzymka nr VII/45/19 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pielgrzymka.

Pobierz plik: pdf0761926032.pdf