w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Pielgrzymka nr VI/39/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Pielgrzymka.

Pobierz plik: pdf0751926032.pdf