w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Gminy Pielgrzymka nr VII/46/19 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019.

Pobierz plik: pdf0741926032.pdf