w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Grębocice nr VI/54/2019 z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej
ze środków budżetu gminy Grębocice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w gminie Grębocice.

Pobierz plik: pdf0731916032.pdf