w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Grębocice nr VI/53/2019 z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

Pobierz plik: pdf0721916032.pdf