w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Dobroszyce nr VI-65/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie emisji obligacji.

Pobierz plik: pdf0711914032.pdf