w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 9/19 z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Pobierz plik: pdf0701919063.pdf