w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Pieszycach nr V/38/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zasad udzielania dotacji
na finansowanie przedsięwzięć związanych z wykonywaniem budowy studni wierconych na potrzeby własnego gospodarstwa w roku 2019 na terenie wsi Kamionki, Rościszów i Piskorzów.

Pobierz plik: pdf0691902031.pdf