w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy nr V/46/19 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Pobierz plik: pdf0681920033.pdf