w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej Złotoryi nr 0007.V.34.2019 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na likwidację pieca w ramach programu wymiany na paliwo stałe i zamianę na kocioł ekologiczny ze środków własnych Gminy Miejskiej Złotoryja w 2019 r. na wnioski,
które nie uzyskały dofinansowania z powodu wyczerpania środków.

Pobierz plik: pdf0671926021.pdf