w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej Złotoryi nr 0007.V.33.2019 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na likwidację pieca na paliwo stałe i zamianę na kocioł ekologiczny ze środków własnych Gminy Miejskiej Złotoryja w 2019 r..

Pobierz plik: pdf0661926021.pdf