w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XIV/93/2003 Rady Gminy w Żórawinie z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, nieobjęte przepisami o opłacie skarbowej.

Pobierz plik:pdf1090323092.pdf