w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku nr IV/34/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

pobierz plik: pdf0641924073.pdf