w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr XI/9/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Lubińskiego przedstawionego w uchwale Rady Powiatu Lubińskiego nr V/42/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2019.

Pobierz plik: pdf0631911000.pdf