w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego nr XVII/94/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2019 i ustalenia budżetu w części dotkniętej nieważnością.

Pobierz plik: pdf062190301Z.pdf