w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 36/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie
wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Powiatu Lubińskiego nr V/42/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2019.

Pobierz plik: pdf0611911000.pdf