w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 34/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Powiatu Głogowskiego nr IV/25/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Głogowskiego na 2019 rok.

Pobierz plik: pdf0591903000.pdf