w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Krotoszyce nr V/33/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Pobierz plik: pdf0581909032.pdf