w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Marcinowice nr IV/25/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia zasad wynagrodzenia za inkaso.

Pobierz plik: pdf0571919052.pdf