w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Niechlów nr VII/31/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

Pobierz plik: pdf0561904032.pdf