w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2018.

Pobierz plik: pdf05519RIO.pdf