w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Wińsko nr VI/46/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy udzieleniu i rozliczaniu dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wińsko.

Pobierz plik: pdf0521922022.pdf