w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 22/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Gminy Żórawina nr IV/24/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żórawina na rok 2019.

Pobierz plik: pdf0511923092.pdf