w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Ścinawie nr VI/32/19 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pobierz plik: pdf0491911043.pdf