w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w Kunicach nr IV/32/19 z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniającej uchwałę nr XXXIX/243/2018 Rady Gminy Kunice z dnia 14 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kunice na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na obszarze Gminy Kunice.

Pobierz plik: pdf0481909042.pdf