w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w Radwanicach nr III/27/19 z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/54/15 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Radwanice.

Pobierz plik: pdf0471916062.pdf