w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej Złotoryi nr 0007.V.38.2019 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Pobierz plik: pdf0461926021.pdf