w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice Nr XVIII/147/2003 z 25 listopada 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Pobierz plik:pdf1070320023.pdf