w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 18/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie
wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Gminy Wądroże Wielkie nr III/13/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wądroże Wielkie
na rok 2019.

Pobierz plik: pdf0431905062.pdf