w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Pielgrzymka nr V/24/19 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku.

Pobierz plik: pdf0421926032.pdf