w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu Lubińskiego nr VI/52/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Lubińskiego na lata 2019–2039.

Pobierz plik: pdf0391911000.pdf