w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Powiatu Legnickiego nr III/24/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu i zakresu
prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu legnickiego przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.

Pobierz plik: pdf0381909000.pdf