w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu Lubińskiego nr V/43/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego
na lata 2019–2039.

Pobierz plik: pdf0371911000.pdf