w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Powiatu Lubińskiego nr V/42/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2019.

Pobierz plik: pdf0361911000.pdf