w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Powiatu Głogowskiego nr IV/25/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Głogowskiego na 2019 rok.

pobierz plik: pdf0341903000.pdf