w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy nr V/47/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

Pobierz plik: pdf0321921053.pdf