w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Kłodzko nr 30/VIII/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

Pobierz plik: pdf0311908072.pdf