w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Miliczu nr VII/20/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku na terenie Gminy Milicz.

Pobierz plik:pdf0301913033.pdf