w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XII/108/2003 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za niektóre czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej

Pobierz plik:pdf1040322013.pdf