w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem części uchwały Rady Gminy Krośnice nr III/23/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Krośnice na 2018 rok.

Pobierz plik: pdf0291913022.pdf