w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem części zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radków nr 224/18z dnia 31 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Radków na 2018 rok.

Pobierz plik: pdf0281908123.pdf