w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XII/92/03 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 1 grudnia 2003 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.

Pobierz plik:pdf1030325033.pdf