w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Lubin nr III/40/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej
dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce, podmioty zatrudniające dziennych opiekunów lub osób prowadzących działalność na własny rachunek jako dzienny opiekun na terenie Gminy Lubin.

Pobierz plik:pdf0241911022.pdf